Overzicht
NederlandsEnglish
Actueel

Elektrisch vervoerSneller en verderVoor- en nadelenHistorie 

Zoeken

 

Elektrisch vervoer:
Het moet sneller en verder

Laten we echter reëel zijn: de moderne automobilist wil meer: meer snelheid en meer actieradius. En dan praten we over de huidige elektrische auto’s met moderne lithium-ion accu’s, die gemiddeld 3 tot 4 maal zoveel kosten als lood-tractiebatterijen. Alleen de batterij in zo’n auto “in en om de stad”-wagen gaat dan minimaal 16.000 tot 20.000 euro kosten. Het voordeel is dat dit type accubatterij nog maar een derde tot de helft weegt van de loodaccu en veel vaker en sneller kan worden opgeladen. De topsnelheid van de auto kan dan hoger, zelfs misschien 100 - 120 km/u worden, bij een actieradius van 120 -150 kilometer. Wie dit laatste te weinig vindt moet kiezen voor een hybride-auto met aan boord een hulpgenerator, meestal met stationaire dieselmotor, die (met een tank van voldoende grootte) een actieradius van misschien 300 tot 500 kilometer mogelijk maakt. Maar rijdt men dan nog wel echt elektrisch? De kostprijs van dergelijke auto’s ligt al gauw rond de 30.000 tot 50.000 euro.

Een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van de elektrische auto is “The Wheel”, de elektronisch gestuurde schijfmotor in de vorm van een wiel, uitgevonden door ing. Arjen Heinen in Apeldoorn. Voor bijzonderheden en de nieuwste ontwikkelingen, zie de website van zijn bedrijf E-traction in Apeldoorn: www.e-traction.eu
Door dit type aandrijving rechtstreeks via het wiel vervalt de overbrenging via een versnellingsbak en dus via tandwielen en dit kan een energiebesparing opleveren in de orde van 30%! Het bedrijf bouwt momenteel met “The Wheel” aangedreven stadsbussen in hybride uitvoering. In Apeldoorn rijden deze bussen al op lijn 11! Het bedrijf kreeg vorig jaar een belangrijke opdracht uit Zuid-Korea voor dit type “Whisper”-bussen, die 50% energiebesparing opleveren in vergelijking met een moderne dieselbus. E-traction werkt aan een kleine “Wheel”-motor, waarmee ook bestaande personenauto’s kunnen worden omgebouwd. Lukt dit, dan wordt de kans op een betaalbare ombouwauto groter, omdat dan ook met een kleinere batterij kan worden volstaan.

Dit is ongeveer de stand van zaken anno 2010. Elektrische auto’s zijn nog heel erg duur. Er is bovendien nòg een beperking: komen er grotere aantallen van, dan wordt het ’s nachts bij huis opladen praktisch onmogelijk Noch het bestaande elektriciteitsnet, noch de capaciteit aan bestaande centrales zou voldoende zijn. Ook de aan te wenden energie zou wel eens snel onbetaalbaar kunnen worden, hetzij door een te verwachten stijging van de olieprijs (die automatisch elektriciteit ook duurder zal maken), hetzij door de bouw van kerncentrales, die ook de prijs zal doen stijgen. Andere opties (zoals waterstof als energiedrager) zijn nauwelijks realiseerbaar, want technisch zeer gecompliceerd, niet zonder risico’s en zeker uitermate duur. Conclusie: ons idee van de MSE (en die gedacht in bescheiden aantallen) was eigenlijk zo gek nog niet, zeker niet voor besteldiensten en diverse vormen van stedelijke dienstverlening, huisartsen enz.
Uiteindelijk zal de schaarste en de prijs van energie bepalen welke mogelijkheden ons nog overblijven. Meer weten over die MSE van ons uit de jaren negentig? Hier wat geschiedenis.