Overzicht
NederlandsEnglishActueel

Het Document

NieuwsbriefBeter 1x zien dan 100x horen

Forum
Contact


 

Zoeken

Het Document

Aangeboden: stiltewoning

(samenvatting openingsartikel uit De Twaalf Ambachten Nieuwsbrief nr.109)

Lieselot Leeflang


Wat is de meest gewenste luxe in Nederland, waar blijkens een recente studie één op de drie inwoners lijdt aan stress? Een groot huis met bubbelbad en twee garages? Een eigen zeiljacht en een topklasse auto met automatisch werkend open dak?
Nee, in dit land van meer vliegverkeer, meer asfalt, een groeiend wagenpark en een stijgend gebruik van kalmeringsmiddelen, is er één felbegeerde luxe en dat is: stilte en privacy.


Stilte is schaars. De afgelopen jaren is met het groeiend aantal mensen, vliegtuigen, auto's, wegen en woon-werkverkeer ook het lawaai in onze leefomgeving sterk toegenomen. Hebben we daar last van? Verkeerslawaai en burengerucht zijn twee van de belangrijkste stressfactoren. Niet voor niets trekken steeds meer mensen zich, bij wijze van 'retraite' enige weken per jaar terug achter de muren van een klooster en zoeken we steeds buitenissiger vakantiebestemmingen om even geen mensen en geen verkeer om ons heen te hoeven hebben.
Zelfs de politiek was, in ieder geval tot de jongste verkiezingen, doordrongen van de noodzaak van rust en stilte, getuige de bordjes 'stiltegebied' die we hier en daar op het platteland aantreffen. Zoeken we zo'n stiltegebied op, dan is de rust echter betrekkelijk. Uit recent onderzoek is gebleken dat juist deze gebieden worden aangedaan door motorclubs en niet gemeden worden door mensen met sportvliegtuigjes.

Stiltewoningen
Idee voor geschakelde stiltewoningen aan de rand
van een recreatiegebied.


Hoe lawaaieriger onze omgeving, hoe meer weldadig we echte stilte ervaren. Ons is de laatste tijd opgevallen, dat steeds vaker bezoekers van De Twaalf Ambachten bij het betreden van onze semi-ondergrondse ontvangstruimte verbaasd vaststellen: ?wat is het hier stil!? Natuurlijk kunnen wij dat slechts beamen: het is er muisstil. Het enige wat je soms hoort is het gefluit van een vogel in de struiken en bomen op het dak. Hoewel we dit al direct na de bouw van ons allereerste semi-ondergrondse gebouwtje hebben ervaren hebben we gek genoeg juist dít aspect nooit zo belangrijk gevonden. Je kunt een onderlandhuis bouwen voor opmerkelijk weinig geld en met heel weinig bouwervaring een zeer duurzame woning realiseren, die het omringende landschap nauwelijks verstoort. Je bespaart ook heel veel energie als je in een onderlandhuis woont. Dàt waren de voordelen die wij steeds benadrukten. Dat de geluiden van buitenaf worden teruggedrongen tot een praktisch onhoorbaar minimum van 30 tot 35 decibel, zoals we onlangs door ons van bevriende zijde aangeboden metingen hebben kunnen vaststellen, hebben we ons gewoonweg niet gerealiseerd. Energiebesparing, duurzaamheid, landschapsbescherming en kostenbesparing stonden voorop.
En nu, in een tijd van alarmerend toenemende herrie, in een tijd waarin de eenvormige en ontsierende recreatieparken, de nieuwe toevluchtsoorden voor wie rust wil, als paddestoelen uit de grond schieten, nu wordt hij ons in de schoot geworpen: de stiltewoning. We bieden hem graag aan: een oude bekende in een nieuw jasje!


Stilte gemeten

Op 30 mei 2002, 's-middags tussen 16.30 en 17.30 uur hebben we met een dba-meter Brüel & Kjaer, type 2232, meetbereik 34 - 94 dba (instelling: 'fast') op een viertal plaatsen geluidsmetingen verricht. Op genoemde tijd is er nabij het terrein van De Twaalf Ambachten veel verkeer: vracht- en personenauto's, bromfietsen en in deze tijd ook geregeld landbouwwerktuigen. Er was die dag weinig wind (4 Beaufort). Als meetplaats 1 werd gekozen voor een plek op het met hoog gras, wilde planten, struiken en enkele kleine bomen begroeide dak van onze tentoonstellingsruimte, die ongeveer 35 meter verwijderd ligt van de (drukbereden) Esschebaan, de verbindingsweg tussen Boxtel en Esch. Richting microfoon ONO. Meetplaats 2 was nu niet op, maar in de tentoonstellingsruimte, direct onder het meetpunt op het dak. De ruimte telt vijf dakramen van circa 60 x 90 cm, elk uitgevoerd met twee ruiten boven elkaar en vier enkel glas dakramen van 60 x 60 cm. Meetplaats 3 was de oudste semi-ondergrondse ruimte op ons terrein, nu in gebruik als kantine en kantoor. Hier vier ramen van enkelvoudig glas van 70 x 90 cm, een dakraam van dubbelwandig acrylglas van 190 x 120 cm, een smal dakraam van enkel glas van circa 50 x 90 cm. Meetplaats 4 was de voorkamer in het (houten) woonhuis met twee ramen van 110 x 90 cm op het ZO van enkel glas, drie glazen deuren (enkel glas); voor de woning langs loopt op 20 meter de relatief druk bereden Mezenlaan, die verderop kruist met de Esschebaan.

De volgende maximumwaarden werden gemeten:

1. vrachtwagens: 65 dba; personenauto's 57 dba; stilste moment 37 dba.
2. alle meetwaarden bleven beneden de aanspreekgevoeligheid van de meter, zijnde 34 dba. Opvallend was dat met het gehoor geen individuele geluidsbronnen waarneembaar waren.
3. incidenteel werd hier 35 dba gemeten; buitengeluiden waren met het gehoor te onderscheiden.
4. incidenteel werd hier 40 dba gemeten.

Ter vergelijking moge dienen, dat de maximumwaarde van 65 dba dicht in de buurt komt van het geluid van een luide radio of tv, middeldrukke straat, luid roepen. Een tikkend horloge zit iets boven de 30 dba.
Een (voorzichtige) conclusie: de meeste geluidsisolatie lijkt te worden verkregen door de aardebedekking van het dak; horizontaal geplaatste dakramen laten zeer weinig geluid door. Een aarden wal laat het geluid over het dak 'rollen'.


 

Plattegrond geschakelde Stiltewoningen
Zo zou de plattegrond van een aantal geschakelde stiltewoningen
in een recreatiegebied eruit kunnen zien.


Stil, besloten, geen last van de buren (want je ziet ze niet en je hoort ze niet) geen last van voorbijrazende of toeterende en parkerende auto's en laag overvliegende vliegtuigen. In de stiltewoning, zoals wij ons die voorstellen, aardebedekt en omgeven door een aarden wal, kun je je terugtrekken in stilte, met een stapel boeken en alle ruimte voor je eigen gedachten. De ramen bieden uitzicht op een besloten, door een rondlopende aarden wal omgeven stille tuin. Solitair geplaatst, als betaalbare behuizing voor de nieuwe werkers aan een duurzame landbouw aan de rand van een boerenerf, of als onderkomen voor de nieuwe agrotoerist, bij een sportveld of natuurgebied, of geschakeld in een stadspark of als sociowoning voor beschermd wonen in het park van een psychiatrische inrichting. Elk huis ligt zo verborgen onder een weelderige tuin, die prachtig aansluit bij het groen van de stedelijke omgeving. De geluidsisolatie is zo goed, dat geluid van verkeer bij een afstand van 35 meter niet in de woning doordringt.
Bij een juiste aanpak is de bouw van een semi-ondergrondse stiltewoning vele malen goedkoper dan die van een standaard (recreatie)woning. Het nadeel van een met aarde bedekt huis: een groter grondgebruik omdat alles gelijkvloers is, valt weg bij toepassing in recreatieparken en op boerenerven en in bestaande groene gebieden die geen andere functie hebben dan die van groenstrook. Wij denken dat de stiltewoning kan voorzien in een reële behoefte. Nu de bouwverordeningen nog even aanpassen!

Interesse voor de stiltewoning of het onderlandhuis in het algemeen? Kom een keer kijken bij De Twaalf Ambachten en ervaar hoe het is om te verblijven onder een dikke, met planten begroeide laag aarde. Bouwplannen? In onze Werkmap Onderlandhuis staat de complete werkbeschrijving, inclusief de paalbouwmethode.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit onderwerp kunt u ook onze Forumpagina bezoeken!