Overzicht
NederlandsEnglish Actueel

Het Document

NieuwsbriefBeter 1x zien dan 100x horen

Forum
Contact

 

Zoeken

Het Document

Onderzoek naar effect omgekeerd stoken


Vorig jaar deed de Finse onderzoeker ir. Heikki Hyytiäinen een belangrijke ontdekking: een houtvuur kan regelmatiger, efficiënter en energiebesparender branden als het van boven naar beneden brandt. De zelfbouw-Fin-oven van De Twaalf Ambachten, na contacten met Hyytiäinen (die ooit voor ons enkele workshops leidde) tot stand gekomen rond 1984, stoken we nu op de door hem beschreven manier (zie: 'Beter 1x zien dan 100 x horen': Hout beter stoken) en wat lag er meer voor de hand e.e.a. te laten testen door hetzelfde bureau, dat onze Fin-oven in 1986 na uitgebreid onderzoek het Milieukeur gaf, het Haagse Energieadviesbureau Dorrestijn. Hieronder volgt het rapport van het recente, eind februari verrichte onderzoek.

De natuurkundige Henk Dorrestijn schrijft: 'Het is interessant om te zien dat mijn recente metingen (28 februari 2002) aan de Fin-oven een nog beter resultaat opleveren dan de metingen in het verleden.

Ik heb de metingen van 26 oktober 1984 aan de Zelfbouw standaard-tegelkachel, de metingen van 12 november 1986 aan de prefab zelfbouw-Fin-oven en die van 29 november 1995 aan de zelfbouw kleine tegelkachel erbij gepakt en daaruit blijkt dat het gemeten rendement van de anders gestookte Fin-oven superieur is aan alle vorige gemeten tegelkachels. En het rendement van de Fin-oven kon al nauwelijks beter!
Of dit aan de stookwijze ligt, kunnen we helaas niet concluderen omdat we niet een vergelijkende meting bij een conventioneel stookgedrag èn bij de nieuwe stookwijze hebben gedaan aan de Fin-oven, die misschien behoorlijk afwijkt van de prefab Fin-oven uit 1986.'
(opmerking De Twaalf Ambachten: behalve de stookdeur en de iets afwijkende luchttoevoer is de Fin-oven na '86 niet gewijzigd. Het is onze bedoeling, in het kader van vervolgonderzoek, Henk Dorrestijn te vragen dezelfde kachel nog eens te meten, maar dan bij de voormalige stookwijze).

'Als we de meetresultaten van de Fin-oven uit 1986 vergelijken met de huidige resultaten, zien we een verbetering van het rendement met 2 %. Het CO-gehalte is hetzelfde en over temperaturen in de stookruimte kan ik niets zeggen omdat ik op de registraties van de meting van de prefab Fin-oven geen temperaturen heb teruggevonden.

 

De resultaten:
A. Tijdens vlamfase


  Huidige Fin-oven 2002
Prefab Fin-oven 1986
Rendement op bovenwaarde
83 %
81 %
Gemeten temperaturen in stookruimte
800 tot 1100° C
Niet gemeten
CO-gehalte in de rookgassen
0,2 %
0,21 %

Een iets beter rendement!

De resultaten:
B. Tijdens gloeifase


  Huidige Fin-oven 2002
Prefab Fin-oven 1986
Rendement op bovenwaarde
75 %
ca. 70 %
Gemeten temperaturen in stookruimte
700 tot 950° C
Niet gemeten
CO-gehalte in de rookgassen
0,1 %
0,2 %

Een beter rendement en minder uitstoot van koolmonoxide!


Het aardige is dat ik nu de volledige registraties van beide Fin-ovens naast elkaar kan leggen en wat opvalt is dat de nieuwe stookwijze een veel beheerster stookpatroon laat zien. Het rendement blijft constant hoog en het CO-gehalte blijft constant laag behalve in de fase dat het hout het snelst aan het verbranden was. Toen was waarschijnlijk de luchttoevoer iets te krap, maar dat wil ik niet als harde conclusie aandragen, want ik zie ook uit de metingen dat het CO-gehalte kan toenemen als de luchttoevoer verder wordt opengezet als gevolg van het koelend effect op de rookgassen waardoor onvolledige verbranding wordt ingevroren.

Ik hoop t.z.t. de meetgegevens direct aan de computer toe te voeren, tezamen met gegevens over de hoeveelheid hout die op ieder moment aan het verbranden is in kg/s, want dan kunnen we nog exacter meten en de invloed van luchttoevoer, houtstapeling etc., precies achterhalen.'