Overzicht
NederlandsEnglishActueel

Beter 1x zien dan 100x horenBouwen, wonenVerwarming, tegelkachelsNonolet, composterenWaterzuivering, wateropvangLand- en tuinbouw, voedingVervoer, gebruik spierkrachtRepareren en gereedschappen 

Zoeken

Beter 1x zien dan 100x horen

Oogstrelend waterzuiveren

Toen we ontdekt hadden dat heel wat van de woonschipbewoners die we tot onze doelgroep voor een eigen afvalwaterzuivering rekenden echte plantenliefhebbers zijn begonnen we met andere ogen te kijken naar onze vinding uit omstreeks 1998: het helofytenfilter, dat niet langer met zand werkte, maar met steenwolplaten zoals die in de glastuinbouw wordetoegepast. Wie onze experimenten volgde weet, dat we binnen een paar jaar overschakelden op steenwolkorrels, die in steeds grotere hoeveelheden als vermalen afval bij de tuinders overbleven. En wie is tegen recycling? Dankzij de bijzondere eigenschappen van die korrels (ze laten het te zuiveren afvalwater veel sneller door dan het filterzand terwijl ze de bacteriën die het afvalwater zuiveren een veel betere aanhechting bieden) ontdekten we al gauw met veel kleinere filtervolumes te kunnen volstaan. Het steenwolgranulaat bleek bovendien een ideaal groeisubstraat voor allerlei planten en zo kwam er het (als onze vinding geregistreerde) kamerplantenfilter,dat als eerste in 2004 in opdracht van de gemeente Groningen in een woonschip werd geïnstalleerd en sindsdien succesvol functioneert (in combinatie met een Nonolet, ons reuk- en waterloze toilet). Een nadeel van de eerste ladingen van dit bijzondere afvalmateriaal was het forse restant kunstmest, dat ze nog bevatten. Gelukkig ontdekken steeds meer glastuinders dat tijdige vermindering van de kunstmestgift tegen het einde van het groeiseizoen geld uitspaart en de opbrengsten niet beïnvloedt.

Doorsnede kamerplantenfilter

 

Het hier getekende kamerplantenfilter bevat enkele verbeteringen en laat in grote lijnen de opbouw zien, die in gedetailleerde vorm in een volgende druk van onze werkdocumentatie Rioolvervangende Technieken verschijnt.
Het nieuwe filter werkt sinds voorjaar 2005 in ons filiaal in Breskens en bewijst op voor iedere bezoeker overtuigende wijze dat de keuze van de hoofdplant, cyprus alternifolius (een wat forsere, hoog opgroeiende en diepwortelende variant van de papyrus) een schot in de roos is. Het toeval wil, dat de papyrus na enkele tientallen jaren vergetelheid weer populair begint te worden als kamerplant!

 

De twee bakken van het kamerplantenfilter

In zijn kleinste vorm, voldoende voor de zuivering van het grijze afvalwater (inclusief de urine uit het Nonolet) van een woonboothuishouden van 1 tot 2 personen, is het kamerplantenfilter niet veel groter dan een moderne wasmachine (l x b x h: 70 x 70 x 85 cm). Met wat hangplanten (met vergelijkbare vocht- en lichtbehoefte als de hoofdplant) langs de randen en op een goed belichte plek kan het filter het oogstrelende middelpunt worden van de woonkamer van de plantenminnende woonschipper.