Overzicht
NederlandsEnglishActueel

Beter 1x zien dan 100x horenBouwen, wonenVerwarming, tegelkachelsNonolet, composterenWaterzuivering, wateropvangLand- en tuinbouw, voedingVervoer, gebruik spierkrachtRepareren en gereedschappen 

Zoeken

Beter 1x zien dan 100x horen

Verbeterde regenwaterwip

In '94 zagen we de buien al hangen (alleen al door de toenemende vraag naar methoden voor regenwateropvang) en daarmee had ons in nr. 76 van ons tijdschrift getekende ontwerp voor een 'regenwaterwip' dan ook alles te maken.
Inmiddels is het aantal mensen dat zich interesseert voor regenwateropvang en waterhergebruik enorm toegenomen. Je ziet steeds meer regentonnen. De echte liefhebbers leggen ondergrondse tanks aan en de bevoorrechten beschikken zelfs over een waterkelder.
Allen hebben echter één probleem: hoe voorkom je dat na een lange periode van droogte het eerste, door stof en vuil (vooral vogeluitwerpselen) verontreinigde regenwater meteen in je regenopvang terechtkomt? We kwamen dus met de 'regenwaterwip', waar misschien weinig op aan te merken viel, behalve, dat hij ingewikkeld was en niet veel water aan kon. Kan het eenvoudiger en kan de inhoud groter? Antwoord: ja, maar dan moet je professioneel buismateriaal gebruiken.
Eerst nog een tip, die dit toestel overbodig maakt voor mensen die 1. een dak hebben waar bijna nooit vogels op zitten en geen bladeren op vallen; 2. geen hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het opgevangen water en dat alleen voor besproeiing van hun tuin gebruiken. Zorg er voor, dat het regenwater voor het in de regenpijp kan komen enige filtering ondergaat, bijvoorbeeld door een laagje fijn grind op nylongaas over de uitstroomopening van dakgoot of aftappunt te leggen. Misschien wat extra schoonmaakwerk in het najaar, maar het dak op moet u dan toch.

 

 

We gaan dit keer uit van in de vakhandel verkrijgbaar materiaal: een stuk pvc-buis van een flinke diameter, bijvoorbeeld 125, 160 of 200 mm, met daar aan vastgemaakt een stuk regenpijp (meestal 80 of 100 mm). De dikke buis krijgt aan de onderkant een vast te lijmen afsluitkap en vlak hierboven monteren we een aftapkraan (bijv. plastic vatkraan), die dient om na een eerste regenbui het opgevangen eerste water later te laten weglopen. De buis krijgt een draaipunt vlak bij de bodem, door alleen in de afsluitkaprand twee ondiepe, iets excentrisch geplaatste, gaten te boren, waarin twee instelbare bouten van 8 - 10 mm passen, die de buis via twee steunen kunnen dragen. Zorg voor een aan de huismuur of net onder de dikke buis bevestigde nok of een stukje ketting om de buis de juiste speelruimte voor het kantelen te geven.

In zijn lege, neutrale stand staat de dikke buis met zijn opening onder de regenafvoerpijp. Als hij na een bepaalde hoeveelheid vuil regenwater te hebben opgevangen kantelt (bij een middelgroot huis kan men van een half schuin dak al gauw zo'n 20 of 30 liter eerste opvang verwachten), dan komt de eraan bevestigde regenpijp met trechteropening onder de afvoer. Deze zorgt, via een flexibele slang het water afvoerend, voor het juiste transport van het schone(re) regenwater. hoe stugger de fexibele slang is hoe langer hij zal moeten zijn om goed te kunnen buigen.

Als de buizen niet op het juiste moment kantelen dan zal er wat met een eraan vast te maken gewicht geëxperimenteerd moeten worden.

De kraan is er voor dat men, als er na alle droogte onverhoopt weinig regen is gevallen, het eerste water alsnog voor wat dorstige plantjes kan gebruiken.