Overzicht
NederlandsEnglishActueel

Meer over De 12 Ambachten
Donateur worden?
Actueel

NieuwsbriefBeter 1x zien dan 100x horen
Het DocumentWerkmappen

ForumANBIContact


 

 

ANBI

Openbare gegevens De Twaalf Ambachten t.b.v. ANBI (ANBI nr. 5488448).
Vanaf 1 januari 2014 is een ANBI verplicht op haar internetsite de volgende gegevens publiceren:

Stichting de Twaalf Ambachten.
Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41080707.

De Twaalf Ambachten, centrum voor ecologische technieken, is een onafhankelijke Stichting die in 1978 werd opgericht door Sietz en Anke Leeflang. Doelstelling: het bevorderen van nieuwe mens- en milieuvriendelijke bedrijvigheid.

Het secretariaat is gevestigd aan Aloëlaan 49, 2316 XR Leiden.

Financiële positie 31-12-2018:
(in euro's)

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

 

   
Activa

 

Materiële vaste activa
84
 
Voorraden
350
 
Vorderingen
3.131
 
Liquide middelen
54.311
 
 
________
 
Totaal activa
57.876
 


 

Passiva

   
Eigen vermogen: Gestort en opgevraagd kapitaal
56.525
 
Kortlopende schulden
1.351
 
 
________
 
Totaal passiva
57.876
 
 

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening

 

   
Opbrengsten: Netto-omzet
43.387
 
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.
0
 

Afschrijvingen

-287
 
Overige bedrijfskosten
-4.159
 
Financiële baten en lasten
-217
 
 
________
 
Saldo winstberekening
38.724
 

 

Meer informatie: info@de12ambachten.nl