Overzicht
NederlandsEnglish
Actueel

Water besparen en afvalwater zuiverenHet Nonolet: achtergrondenHet Nonolet: historieHelofytenfilterOpslagvijver voor helofytenfilterLichtgewicht helofytenfilterWaterbesparende douchekop

ForumContact 

Zoeken

 

 

 

Lichtgewicht helofytenfilter


De oplossing, die we voor grote stadsgebruik willen aandragen bestaat enerzijds uit een waterloos toiletsysteem, bij voorkeur het eveneens in deze website behandelde Nonolet, waarvan de inhoud via een gesloten afbreekbare plasticzak in de gft-bak gaat en anderzijds uit een nieuw door ons ontwikkeld lichtgewicht helofyten- of plantenfilter.
Omdat in de kastuinbouw steenwol (van een speciale samenstelling) al vele jaren gebruikt wordt als substraat om planten op te laten groeien, waarbij water vermengd met groeistoffen wordt toegevoegd, leek ons gebruik van dit materiaal in een begroeid vuilwaterfilter zeer goed mogelijk. Na enkele jaren onderzoek (we begonnen de eerste proeven in 1996) zijn we tot de slotsom gekomen, dat steenwol een ideaal materiaal is. Bij gebruik hiervan in een afvalwaterfilter zijn we in tegenstelling tot zoals in de kasteelt niet steeds verplicht nieuw materiaal te gebruiken na een groeiseizoen. Net als in een zandgevuld helofytenfilter vernieuwen de plantenwortels zich telkens; het achterblijvende dode wortelmateriaal komt het zuiveringsproces ten goede voor de koolstof-behoefte der nitrificerende bacteriën. Ruim drie jaar gebruik van steenwolfilters heeft bij ons de opvatting versterkt, dat een steenwolfilter geen aanvulling met nieuw substraat nodig heeft als het filter op de juiste wijze is opgebouwd en gezorgd is voor voldoende stijve vulling.

In "Oogstrelend waterzuiveren" bij "Beter 1x zien dan 100x horen" op deze site wordt een kamerplantenfilter beschreven.


Proefopstelling helofytenfilter

Proefopstelling lichtgewicht helofytenfilter.

Afvalsteenwol ook goed bruikbaar!
Natuurlijk zijn aan de aanschaf van het nieuwe tuinbouwsteenwol kosten verbonden. Omdat ook beperking van kosten steeds hoog bij ons in het vaandel staat en omdat we vernamen, dat er jaarlijks duizenden kubieke meters steenwolsubstraat als afvalmateriaal uit de glastuinbouw overblijven, zijn we hiermee gaan experimenteren. Dit afvalproduct is onder meer verkrijgbaar in korrelvorm. De steenwolplaten uit de kassen worden zoals dat heet ‘geshredderd’, ofwel tot korrels vermalen. In die vorm gebruiken wij het als filtersubstraat, waarin we wortelstelsels van rietplanten aanbrengen. Het materiaal is als regel tegen alleen de transportkosten verkrijgbaar.
Bij de eerste analyses van een uit dit materiaal samengesteld helofytenfilter (de helofyten zijn hier gewone rietplanten) bleek, dat er nog een grote hoeveelheid kunstmest in de korrels was achtergebleven.
Bijna zeven maanden lang hebben we een overschot aan nitraat en fosfaat gemeten. Een ernstig nadeel hoeft dit niet te zijn: ten eerste krijgen de rietplanten extra voedingsstoffen, zodat er al na enkele weken bij voldoende temperatuur en zon uitlopers verschijnen en het hele filter na een maand al een overdadige aangroei vertoont. Omdat we onder in het filter een drainagelaag van schelpengrit toepassen worden de fosfaten goed geabsorbeerd.
Al snel worden goede zuiveringsresultaten bereikt. Wie een kringloopsysteem toepast, d.w.z. het gezuiverde afvalwater opnieuw gebruikt, zal een snelle afname van nitraten vaststellen, omdat deze bij vermenging van nitraathoudend water met organisch vervuild en te zuiveren afvalwater door oxydatie worden afgebroken, waarbij stikstof in gasvorm, zoals deze ook in de lucht voorkomt, vrijkomt. Het hergebruiken van gezuiverd afvalwater heeft grote voordelen, niet alleen bespaart het water, maar ook zijn de lozingsbesluiten en -eisen van de overheid doordat er geen lozingen meer plaatsvinden, niet langer van toepassing. Dit betekent, dat niet achteraf alsnog aansluiting op het rioolstelsel kan worden afgedwongen! (een juridisch rapport hierover verscheen in 1998 als uitvloeisel van een onderzoeksaanvraag van onze stichting bij de wetenschapswinkel van de Universiteit van Utrecht met de titel ‘Liever geen riolering’ van mr. Leonie Können).

De zuiveringscapaciteit van het steenwolfilter (zowel bij nieuwe steenwol als afvalsteenwol) is aanzienlijk groter dan die van een zandfilter. Hoeveelheden van 1.800 tot 2.000 liter per week werden in onze proeffilters van 2,6 m³ probleemloos in een week tijd gezuiverd. Het korrelvormige afvalsteenwolproduct heeft een bijna 2 maal grotere dichtheid dan nieuwe steenwol, zodat we wel met een wat groter gewicht rekening moeten houden. Toch is ook dit type steenwolfilter nog altijd ruim tweemaal lichter bij gelijk volume dan een zandfilter en leent het zich bij uitstek in al die situaties, dat weinig plaats beschikbaar is zoals in stadswoningen, op woonschepen, bij vakantiehuisjes enz. Een gezin van vier personen kan bij toepassing van een Nonolet of CC zelfs volstaan met een filter van 3 m³! Het volume wordt echter ruim twee maal groter als men kiest voor een spoeltoilet, dat op zijn beurt dan ook weer moet worden uitgerust met een septic tank van 1 tot 2 m³.