Overzicht
NederlandsEnglish
Meer over De 12 Ambachten
Donateur worden?
Actueel

NieuwsbriefBeter 1x zien dan 100x horen
Het DocumentWerkmappen

ForumContact

 

 

Ik wil donateur van De Twaalf Ambachten worden

Vul uw gegevens in, klik op verzenden onderaan de pagina en maak de donatie
over.

Dhr./Mevr.* Dhr. Mevr.
Voorletter(s)*
Achternaam*
Adres
Huisnummer + evt. toevoeging*
Postcode*
Woonplaats*
Land*
Telefoon
E-mailadres*

*Verplichte velden

Eventuele opmerkingen:


Ik word donateur van Stichting De Twaalf Ambachten en maak een vrijwillige bijdrage over op NL48 INGB 0003 9393 93 t.n.v. De Twaalf Ambachten met op de overschrijving de vermelding: "nieuwe donateur". Wilt u tevens uw adres vermelden!


IBAN: NL48 INGB 0003 9393 93, BIC: INGBNL 2A.

Wij verzoeken u vriendelijk om aan het einde van ieder kalenderjaar zelf aan de verlenging van uw donateurschap te denken.