Overzicht
NederlandsEnglishActueel

Beter 1x zien dan 100x horenBouwen, wonenVerwarming, tegelkachelsNonolet, composterenWaterzuivering, wateropvangLand- en tuinbouw, voedingVervoer, gebruik spierkrachtRepareren en gereedschappen

 

Zoeken

Beter 1x zien dan 100x horen

Stap 1 naar gezonde verwarming: thermostaat omlaag!

We staan voor een ingrijpende overgang op energiegebied, de overgang van aardgas dat schaarser wordt naar elektriciteit dat door snel toenemende groene stroomproductie (windmolens en zonnepanelen) goedkoper wordt. Dit betekent een onverwachte kans voor infraroodverwarming en, belangrijker, een reële mogelijkheid om voorlopig zelfs met behoud van bestaande heteluchtverwarmingssystemen geleidelijk over te stappen op gezondere stralingswarmte. Scholen, kantoren en ziekenhuizen zullen de luxe van frissere en schonere lucht beleven en dat betekent minder (fijn-)stof, minder bacteriën, minder astma, minder hoofdpijn en voor werkenden in de zorgsector: minder vermoeidheid door vaak veel te warme lucht.

De grote vraag: hoe gaat die overgang en lukt die met behoud van comfort? Eén ding is zeker: het vraagt doortastend optreden van technische beheerders, ondersteund door installateurs. En het zal politici dwingen tot aanpassing van bouwverordeningen die nu nog helemaal afgestemd zijn op ongezonde convectieverwarming.

De school waar u werkt, het ziekenhuis, het bejaardenoord of gewoon uw cv-verwarmde woning, wat wordt daar de eerste stap? Een in 2010 bij TNO onder leiding van mevr. Ir. Linda van Oeffelen begonnen onderzoek* geeft het antwoord: begin met de thermostaat terug te draaien naar maximaal 18 graden C. In bejaardentehuizen waar temperaturen van 24 graden regel zijn zullen stilzittende bejaarden dit als te koud ervaren. Niet bij het verzorgend personeel voor wie de hoge luchttemperatuur een kwelling en bron van vermoeidheid is. De oplossing van TNO: voorzie iedere klagende inwoner van een eigen regelbaar 350 Watt elektrisch infrarood paneel (60 x 60 cm zal vaak al genoeg zijn – red.). De door grotere productie snel dalende prijzen van dit soort panelen betekenen een naar verhouding geringe investering als je die afzet tegen de energiebesparing die mogelijk wordt in zo’n gebouw waar luchttemperatuurverlaging per graad Celsius minstens 7% energiebesparing oplevert! Het bejaardencentrum begint dus met een directe besparing van minstens 42 procent! Dit betekent tienduizenden euro’s waarvoor je heel wat paneeltjes kunt installeren die alleen bij aanwezigheid van bewoners aangezet worden. Tel daarbij op de winst in de vorm van minder ziekteverzuim bij het personeel en sneller genezende patienten, mogelijk geworden door een veel beter binnenklimaat.

 

Thermostaten

 


Hetzelfde geldt voor alle hetelucht- en cv-installaties: zet die thermostaat omlaag! Doet u dit dan wacht u nog een bonus van naar schatting 15 % extra elektrische energiebesparing. Deze besparing kon onze stichting dankzij proeven met infraroodabsorptie door toepassing van bitumenhoudende vloerbedekking vaststellen (zie Nieuwsbrief 156). Bitumen in tapijttegels absorbeert 97 % van de stralingswarmte die plafondstralers afgeven. Conclusie: geen koude voeten meer en vloerverwarming is niet meer nodig. En misschien in deze crisistijd ook belangrijk: een geleidelijke overstap zoals hier beschreven maakt dat bestaande dure heteluchtinstallaties niet meteen hoeven te worden vervangen bij lagere luchttemperatuur en natuurlijke ventilatie.

*) artikel: Persoonlijke verwarming in kantoorgebouwen, TVVL MAGAZINE 01/’10