Overzicht
NederlandsEnglishActueel

Beter 1x zien dan 100x horenBouwen, wonenVerwarming, tegelkachelsNonolet, composterenWaterzuivering, wateropvangLand- en tuinbouw, voedingVervoer, gebruik spierkrachtRepareren en gereedschappen 

Zoeken

Beter 1x zien dan 100x horen

Zonnewarmte passief

Je kunt allerlei ingewikkelde 'actieve' systemen met pompen, leidingen, collectors en boilers vol water toepassen om zonne-energie te benutten, maar je kunt het ook en héél succesvol op een 'passieve' manier doen. Het kan bij ieder huis, dat een (min of meer) op het zuiden gerichte muur bezit.
Het mooiste gaat het als je er bij de bouw meteen al rekening mee kunt houden en je woning wat woongedeelte betreft op het zuiden kan worden geori‘nteerd en er voldoende mogelijkheden zijn om de zon zoveel mogelijk te 'vangen', vooral 's-winters.
De tekeningen spreken voor zichzelf.

Als L : H = 1 : 1,5 dan is er van 12 mei tot 1 augustus 100% schaduw 's middags.
Als L : H = 1 : 1,8 dan is er op 21 juni nog 100% schaduw.

 

Hoe onmisbaar de zon ook voor ons is, op hete zomerdagen houden we hem natuurlijk graag buiten en dat kan heel eenvoudig door een voldoende grote dakoverstek, die de stralen van de 'hoge' zomerzon tegenhoudt en de zo gewenste stralen van de 'lage' winterzon volledig doorlaten.

 

 

Wat we er dan mee doen kunnen twee dingen zijn:
het door absorptie van infrarode straling laten opwarmen van een vloer van naar onderen geïsoleerde donkergekleurde of donkergrijze/zwarte stenen of tegels of het op eendere manier laten opwarmen van een muur van dezelfde materialen, die achter glas is geplaatst: een zogenaamde 'Trombe-muur'. Zo'n muur is ideaal voor huizen, in een streek waar het vaak hard waait en een gevel met veel ramen of glasdeuren teveel kansen biedt op tocht.

 

 

De oriëntatie van een woning is in onze streken optimaal als deze op het zuiden gericht is. Aan deze zijde moeten grote raamoppervlakken komen om zoveel mogelijk zonnestraling binnen te laten. De windroos geeft aan hoeveel rendementsverlies er ontstaat als de woning wat afwijkend van de optimale situatie is georiënteerd.

 

 

Een kas aan de zonzijde kan in de winter en het voor- en najaar veel warmte vangen en die aan de rest van het huis afgeven. Met name het dak, maar ook de wanden van zo'n kas moeten in de zomer (liefst aan de buitenkant met bijvoorbeeld rolluiken) af te schermen zijn, zodat het binnen niet te heet wordt.
Eventueel kan een boom op de zuidkant geplant worden om in de zomer voor verkoeling te zorgen. Neem dan wel een soort dat vroeg zijn blad verliest en pas laat weer bladeren krijgt, zodat van de zon geprofiteerd kan worden als er de meeste behoefte aan is.