Overzicht
NederlandsEnglishActueel

Beter 1x zien dan 100x horenBouwen, wonenVerwarming, tegelkachelsNonolet, composterenWaterzuivering, wateropvangLand- en tuinbouw, voedingVervoer, gebruik spierkrachtRepareren en gereedschappen

 

Beter 1x zien dan 100x horen

Plantenfilter ideaal voor vijveropslag

Je kunt het water in je biologische vijver of bassin voor drinkwater, maar ook sproeiwater, schoonmaakwater of zwemwater gebruiken of alles tegelijk. Het ook voor vissen beste vijverwater komt uit een helofytenfilter of kamerplantfilter (gezuiverd grijs huishoud-afvalwater), vermengd met regenwater en eventueel aangevuld met leidingwater. Waarin je het opvangt doet er niet toe, als er maar zon (25 tot 50% naast schaduw) en wind bij kan en als je er maar zuurstof leverende waterplanten zoals fonteinkruid, waterpest, hoornblad enz. in laat groeien. Noem het geheel je vijver, opslagbassin of natuurzwembad. Wat het wordt hangt af van de vorm en van de materialen waarvan je het maakt. Vergeet pompen en fonteinen, de natuur zal je water (met jouw hulp) schoonhouden! In het najaar bouwen en vullen is het beste: in ’t voorjaar is alles dankzij de planten biologisch uitgebalanceerd. Kleine kinderen? Hek rondom plaatsen!

Als je veel water wilt opslaan maar ook hoopt er in te kunnen zwemmen, dan is een kleine graafmachine nodig en die kan dan een kuil van minimaal 1.20 m diep graven. Zonlicht kan dan de bodem niet bereiken en er is zo minder kans op algengroei. Voor de waterplanten die niet diep wortelen maak je aan de kanten hangende potten gevuld met door een grindlaagje bedekte vijvergrond. Bij zwemaspiraties: maak de vijver lang en niet te breed, zodat je hem met een schepnet schoon kunt houden. Algendreiging afwenden? Watervlooien eten algen. Je helpt watervlooien door een paar balen stro (2 voor een vijver van 50m2) onder een vlonder en onder water bevestigd te verankeren. Gaan een paar jaar mee.

 

doorsnede opslagvijver

 

Welk materiaal kies je: gewapend cement of folie? In het eerste geval zijn ronde vormen mogelijk maar lastig te maken en zullen rechte hoeken en steile wanden te verkiezen zijn. Bij het gebruik van folie zijn zachte glooiingen (talud maximaal 45 graden) en natuurlijker vormen mogelijk. Maar veel folies moeten worden beschermd tegen zonlicht en dat betekent randen ingraven en bedekken met graszoden. Ook is het zorgvuldig schonen van de uitgegraven kuil op scherpe steentjes of wortelresten nodig evenals het aanbrengen van een beschermlaag (een flinke laag kranten, oude tapijten of turfmolm). Het folie zelf ruim aanbrengen, desnoods met extra plooien, niet te krap uitmeten en de randen pas bijknippen na het vullen van de vijver!
De folielaag moet minimaal 0,5 mm dik zijn; kan opgebouwd worden uit meerdere lagen dunnere (= goedkopere!) landbouwfolie, dat dunner ook in grotere breedten, tweede dikte tot 16 meter – op rollen van 50 meter verkrijgbaar is. Gaat mits goed gelegd tot 10 jaar mee, maar bedenk wel, dat over elkaar schuivende lagen voor extra slijtage kunnen zorgen.

Het langst gaat een vijver of bassin van glasvezelgewapend cement mee: tientallen jaren. Het bassin maken we van dunne spaanplaten, die meteen na het graven tegen steil uitgegraven wanden (kunnen 120 cm hoog worden) en daarin gewerkte palen bevestigd worden. Dunne spaanplaat maakt flauwe bochten in wanden mogelijk. De bodem kan als deze niet stabiel genoeg is eveneens met spaanplaat worden belegd, anders met folie. Met nietjes worden de staande wanden bekleed met strikotherm, geplastificeerd glasvezelweefsel, goed overlappend ook over de bodem aangebracht. Eventuele pvc- aan/afvoerbuizen zorgvuldig passend in spaanplaatwand en weefsel aanbrengen en ruim insmeren met pvc-lijm en meteen daarin cementpoeder wrijven. Bij het cementeren (specie: 2 delen zilverzand, 1 deel portlandcement) krijg je zo waterdichte hechting. Na het aanbrengen van een eerste, circa 0,7 -0,9 cm dikke cementlaag meteen een tweede weefsellaag inbrengen. Zorg dat het weefsel, na aanbrengen van de tweede (afdek)laag cementspecie niet meer zichtbaar is; de cementwand is dan circa 1,8 cm dik. De bodem krijgt een dikkere laag van circa 2-3 cm. Cementlaag tijdens uitharden minstens enige dagen nathouden!